داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 99 – 1400 با مراجعه به سایت ثبت نام hoosh.medu.ir ، اطلاعات دانش آموزی خود را وارد نموده و ضمن پرداخت هزینه ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ۹۹-۱۴۰۰ ، مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده اند می بایست در زمان مقرر سر جلسه آزمون حضور یابند .

آزمون سنجش هوش تیزهوشان در تیر ماه برگزاری خواهد شد .  لازم به ذکر است که داوطلبان باید چند روز قبل از زمان برگزاری آزمون تیزهوشان ششم به هفتم با مراجعه به سایت hoosh.medu.ir اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کنند . توجه کنید که به همراه داشتن کارت ورود به جلسه برای شرکت در آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم الزامی می باشد .

زمان برگزاری آزمون ورودی پایه هفتم تیزهوشان در 99 – 1400 ، در تاریخ 27 تیر ماه 99 روز جمعه ساعت 9 صبح است .