24 جلسه کلاس آنلاین ویژه

مجموعه هوشلند در نوروز 1400 برای شما دانش آموزان ششمی برنامه ویژه ای دارد.
24 جلسه کلاس هوش با حضور بهترین ها

هوش ریاضی

استاد بهنام بناپور مولف کتاب های هوش و ریاضی

هوش منطقی

دکتر مرتضی طاهری ، طراح آزمون های شبیه ساز

هوش طبیعی

استاد امام نیری، مولف کتاب های گاج و اندیشمند

هوش کلامی

استاد آرمان جعفری ، طراح سوالات شبیه ساز تیزهوشان